Sve kategorije

Membranski prekidač

Početna> Proizvodi > Membranski prekidač

Zatražite ponudu

Osnove membranskog prekidača: struktura

Postoje dvije glavne strukture

podignuta konstrukcija:

Dugme prekidača je blago podignuto, nešto više od panela, formirajući 3D membranski prekidač. Konveks je koristan za stimulaciju osjetljivog dodira operatera, kako bi pomogao operateru da precizno odredi položaj dugmeta i poboljša brzinu prepoznavanja. Konveksnost membranskog prekidača može se dizajnirati na različite načine, poboljšavajući dekorativni učinak proizvoda i postižući savršen izgled.

ravna konstrukcija:

Ravna struktura bila je uobičajena u početnoj fazi membranskog prebacivanja. Dugmad na membranskom prekidaču jednostavno koriste boju za izražavanje položaja, oblika i veličine. Preciznost operacije može se utvrditi samo vizijom rukovaoca, a ne postoji odgovarajuća povratna informacija koja bi ukazala na to da li prsti pritiskaju efektivni domet prekidača da bi on funkcionisao, što utiče na samopouzdanje nadzora i kontrole čitave mašine, kao i brzina rada.